info@tblcinemas.com +597 463737

Wij van TBL Cinemas willen uw bezoek aan onze bioscoop zo aangenaam mogelijk maken. U kunt ons hierin bijstaan met het naleven van de onderstaande TBL HUISREGELS.


HET BETREDEN VAN DE 1E EN 2E ETAGE VAN HET GEBOUW:
Volg altijd de instructies van TBL-personeel op.

Niet toegestaan:

 • Consumptie verkregen buiten TBL Cinemas Concessions
 • Roken (ook niet op het terras)
 • Huisdieren
 • Goederen verhandelen of uitdelen zonder toestemming van TBL Cinemas
 • Ontbloot bovenlijf en/of blote voeten
 • Ongepast gedrag: waaronder pesten, bedreigen, mishandelen, vechten, discriminatie, racisme, ongewenste intimiteiten
 • Vandalisme: Opzettelijk vervuilen, bekladden, vernielen en beschadigen van eigendommen van TBL Cinemas. In deze gevallen wordt u aansprakelijk gesteld
 • Verdovende middelen (bezit en/of het onder invloed zijn hiervan)
 • Wapenbezit (n.v.t. op functionarissen belast met de rechtshandhaving)

 

FILMKAARTEN-VERKOOP EN INFORMATIE:

 • Contant en POS betaling mogelijk
 • Elke filmkaart geeft aan 1 persoon toegang tot de filmvertoning die is aangegeven op de ticket
 • Bij RealD voorstellingen is het dragen van een RealD bril nodig. Die is voor SRD 75 te verkrijgen bij de Box Office. Privé RealD brillen zijn toegestaan.
 • Kinderen jonger dan 3 jaar worden niet tot de filmzaal toegelaten, aangezien het geluid hun nog tere gehoorsorganen kan beschadigen.
 • Zie de filmratings: TBL Cinemas is wettelijk verplicht de filmratings te volgen. Er kan naar legitimatie gevraagd worden.
 • Filmkaarten worden niet teruggekocht, vergoed of vervangen (ook niet als de voorstelling nog niet is begonnen). Slechts wanneer een voorstelling wordt afgelast, krijgt elke bij deze filmvoorstelling aanwezige bezoeker een courtesy card (vrije kaart voor een willekeurige film).

 

BETREDEN FILMZALEN:

 • Iedere bezoeker dient een geldig filmkaartje te overleggen aan de usher (zaalportier).
 • Mogelijke leeftijdscontrole: In geval de usher (zaalportier) een leeftijdscontrole doet is het verplicht legitimatie te overleggen. In geval u niet voldoet aan de leeftijdseisen of dat niet kan aantonen, zijn wij gedwongen u niet tot de desbetreffende film toe te laten.
 • Klanten die zichtbaar aangeschoten of dronken zijn worden niet tot de filmzalen toegelaten.
 • Verstoorders van de filmvoorstelling zullen uit de filmzaal worden verwijderd. De filmkaart wordt niet gerestitueerd.

 

BINNEN ZALEN / TIJDENS DE FILM:

 • Mobiele telefoons op ‘silent’ of ‘vibrate’
  • Indien u besluit een telefoongesprek te beantwoorden, gelieve dat buiten de filmzaal te doen.
  • Niet appen, e-mailen, sms-en, en mobiel internetten aangezien het licht van uw telefoonscherm zeer storend is voor de filmbezoekers achter u.
 • Vertoon geen storend / ongepast gedrag:
  • Beperk privé conversaties
  • Loop zo min mogelijk heen en weer
 • Respecteer de ander zijn persoonlijke ruimte
  • Vermijd onnodig lichamelijk contact
  • Schop niet tegen de stoelen voor u
 • Vervuil het filmzaalmeubilair niet:
  • Plaats uw voeten niet op de rugleuning van de stoel voor u
  • Let erop dat uw drankjes in de cuphouder worden geplaatst.
  • Plak geen kauwgum op, onder of aan de stoelen.
 • Evacuatie: In geval van evacuatie wordt u verzocht de aanwijzingen en instructies van de TBL medewerkers stipt en direct op te volgen

 

TOILET- EN URINOIRGEBRUIK:
Wees zuinig en netjes op ons sanitair en help verstoppingen voorkomen:

 • Gooi toiletpapier alleen in de toiletten. Niet in de urinoirs!
 • Gooi geen vreemde materialen, anders dan toiletpapier (geen popcorn, popcornzakjes, maandverband, handpapier, cups, plastieke zakken, rietjes e.d.) in de toiletten. Gebruik de hiervoor bestemde afvalbak in de toiletruimte
 • Spoel na toiletgebruik altijd door
 • Draai de kraan na gebruik dicht
 • Trek niet aan en/of duw niet tegen toiletdeuren die op slot zijn

 

FILMZALEN VERLATEN:

 • Neem na de filmvoorstelling uw persoonlijke bezittingen en afval mee. Afval kunt u deponeren in de vuilnisbakken langs de looppaden naar de uitgang. TBL Caddies kunnen in de Caddie houder achtergelaten worden.
 • Eigendommen van filmbezoekers:
  • Let goed op uw eigendommen. TBL is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van verlies en/of diefstal van persoonlijke eigendommen;
  • Gevonden voorwerpen kunt u bij de bedrijfsleiding afgeven.
  • Voor het afhalen van gevonden voorwerpen is legitimatie en beschrijving van desbetreffende voorwerpen vereist.